Welkom bij Het Groene Boekje

Welkom op de website van het Vormings- en Toerustingsprogramma van de Gereformeerde Kerk, de Hervormde Gemeente en de Rooms-Katholieke Geloofsgemeenschap te Bennekom. Naast de papieren uitgave – binnen Bennekom bekend als “Het Groene Boekje” – is de informatie over het programma 2021-2022 ook hier te vinden. Via deze website kunt u zich ook aanmelden.

Het afgelopen seizoen moest afgebroken worden vanwege het coronavirus. We kunnen nu niet voorzien of in het nieuwe seizoen alle geplande activiteiten door kunnen gaan. U wordt dringend gevraagd om u altijd voor deelname aan te melden zodat de contactpersoon u gericht kan informeren mocht de activiteit toch niet door gaan.

Eerstkomende activiteiten

19 of 26 september 2021 | Vredeszondag

Kerken bepalen zelf op welke zondag zij hier aanda
Lees verder >>

Vanaf september 2021 | Bijbelkringen in “de Huizen”

Binnen onze PKN gemeente is er nog één kring voor
Lees verder >>

Vanaf september 2021 of januari 2022 | Alpha-cursus

Er zijn plannen om in september 2021 of januari 20
Lees verder >>

Vanaf oktober 2021 | Gemeente Groeigroepen

Gemeente Groeigroepen zijn huiskamergroepen gerich
Lees verder >>