Welkom bij Het Groene Boekje

Welkom op de website van het Vormings- en Toerustingsprogramma van de Gereformeerde Kerk, de Hervormde Gemeente en de Rooms-Katholieke Geloofsgemeenschap te Bennekom. Naast de papieren uitgave – binnen Bennekom bekend als “Het Groene Boekje” – is de informatie over het programma 2022-2023 ook hier te vinden. Via deze website kunt u zich ook aanmelden.

Eerstkomende activiteiten

Vanaf 8 februari 2023 | Verhalen in beweging. Spelend luisteren naar bijbelverhalen

Bibliodrama is een methode om je eigen levensverha
Read More

10 februari 2023 | Keltische Viering

Organisatie: Raad van Kerken, Bennekom Welkom Kelt
Read More

21 februari 2023 | Relieuze gebouwen, tempels, synagogen

Plaatsen en gebouwen waar mensen samenkwamen om ge
Read More

3 maart 2023 | Wereldgebedsdag 2023

Op deze dag worden er gedurende 24 uur wereldwijd
Read More